?

Log in

No account? Create an account
knabo el la ĉielo -- Day [entries|friends|calendar]
knaboj_neploras

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Nobla Veneno [26 Oct 2004|03:13am]
[ mood | pensema ]

Nu, hodiaŭ mi decidis eliri la domon por sinplezuro pasigi tempon sole. Mi unue matenmanĝis ĉe iu restoracieto. Poste mi iris al la librejo kie mi trovis kelkajn librojn kiuj temas pri pluraj aferoj, ĉefe pri lingvoj. Mi prenis unu hebrean libron, kaj du aliajn esperantajn librojn. Mi sidiĝis ĉe iu tablo , kaj tie mi skribis leteron en Esperanto al iu amiko mia kiu loĝas pli norden de mi. Mi tiam subite pensis ke mi piediru kaj vidu la ĉirkaŭajojn kaj tion mi faris. Mi piediris al alia libra vendejo kaj tie aĉetis du librojn unu en la germana kaj la alia en la sveda. Libroj estas por mi kiel kandaĵo estas por infanoj. Mi kolektas fremdajn aĵojn kaj fremdlingvajn librojn. Nu poste mi trovis ejon kie mi denove sidis kaj legadis. Mi rigardadis la ĉirkaŭaĵojn. Ĉiam kiam mi estas sola kaj faras ion sole, Mi konscias kiel simpla kaj bela la vivo povas esti. Vidi la tutan mondon , ĉiuj vivas siajn vivojn sed kio do estas nia celo? kial ni vivas?. Mi ne scias, sed ja belas vivi. Post iom da tempo mi decidis ke jam estas tempo hejmen iri. Kiam mi alvenis al la domo. Mia patro prirakontis aferon pri vivi kaj morti.( Nu mi plirakontos vin ĉiuj morgaŭ/baldaŭ.) !

1 comment|post comment

navigation
[ viewing | October 26th, 2004 ]
[ go | previous day|next day ]