?

Log in

No account? Create an account
knabo el la ĉielo -- Day [entries|friends|calendar]
knaboj_neploras

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

pli pri manĝaĵo! [27 May 2004|12:48am]
[ mood | libera ]

nu,, nur estas aferoj pri manĝaĵo en mia vivo nuntempe. mi nur volas skribi ke mi ne havis la okazon iri manĝi morokan kiel mi planis antaŭe ĉar ĉiulunde la restoracio fermas. Tiam kiam mi rimarkis tion, mi telefonis alian morokan manĝejon kaj ankaŭ la tiu estis fermita. Ĉe la morokejo estas aŭguristino, ŝi senpage antaŭdiros niajn fortunojn dum ni manĝos. Mi antaŭĝojas iri tien. bla bla bla ,nu Ni decidis manĝi ĉe brazilan BBQ.

post comment

navigation
[ viewing | May 27th, 2004 ]
[ go | previous day|next day ]